Double-click to start typing

FAKIRENSALLSKAPET

En hvar sin egen professor och gentleman

DELS

De Litterära Sällskapens Samarbetsnämnd

Drygt hundra litterära sällskap i Sverige är medlemmar i De Litterära Sällskapens Samarbetsnämnd (DELS), som bildades 1990. DELS samlar de i Sverige verksamma litterära sällskapen, främjar och sprider kännedom om den litterära sällskapsrörelsen samt samordnar arrangemang och sällskapens insatser av gemensamt intresse.

Alla i Sverige verksamma litterära föreningar och sammanslutningar, som är öppna för alla och politiskt obundna kan bli medlemmar.

Litterära Sällskap som Fakirensällskapet speciellt samarbetar med

Members Area

Newest Members