Double-click to start typing

FAKIRENSALLSKAPET

En hvar sin egen professor och gentleman

Kontakta oss i styrelsen

 

Ordförande:                    Fredrik Tersmeden 

V. Ordförande                         Carlhåkan Larsén

Sekreterare:                   Carl Petersson 

Skattmästare:                Ulla-Liz Thulin 

Redaktör för Fakirenstudier Katarina Bernhardsson

Webbansansvarig:                Ebba Ossiannilsson 

Ledamöter:                    Erik Oswald 

                                                Björn Magnussn Staaf

                                      

                                      

                                       

                                          

Members Area

Newest Members