Double-click to start typing

FAKIRENSALLSKAPET

En hvar sin egen professor och gentleman

SKRIFTER AV OCH OM FAKIREN

 

  Medlemspriser

 

Falstaff, fakir: En hvar sin egen professor (faksimil 2007)            75 kr  

Falstaff, fakir: En hvar sin egen gentleman (faksimil 2007)           75 kr  

Falstaff, fakir: Lyckans lexikon (faksimil 2007)                             75 kr  

Paketpris vid köp av alla tre faksimilen                                    200 kr

Lund just då! – Om en parodisk Lundaguide från 1890 (utgiven i samarbete med Gamla Lund 2014; 160 sidor) 150 kr (icke medlemmar 200 kr) NY för 2014! 

Envar sin egen Falstaff, fakir (antologi 2012, 238 sid)                150 kr 

Axel Wallengren: Brev från Berlin 1895‑1896 (1984)                   40 kr

Nils Palmborg: Med Falstaff, fakir på badort                               20 kr

    sommaren 1888 (1983)                                                                                      

Hans Kuhn: Fakiren, Bismarck och djurriket (1984)                    20 kr

Hans Küntzel: Så här gick det till. Tidiga Fakiren­-                      20 k

    studier i början av 20‑talet (1986)                                                       

 Nils Palmborg: Skrifter av och om Axel Wallengren                   20 kr

    (Falstaff, fakir). En bibliografi (1992)                                        

FAKIRENS LILLA LILA –                                                               40 kr  

   Citat från Falstaff, fakir (2002)            

Fakirenstudier.  Pris per häfte:                                                  20 kr                                                 

Porto tillkommer

 

Members Area

Newest Members