Double-click to start typing

FAKIRENSALLSKAPET

En hvar sin egen professor och gentleman

Fakirensällskapets höstmöte ägde rum den 12 oktober 2019, sedvanlig tid och plats på Finn Inn i Lund, kl 12.00

Anders Mortensen kåserad över Den fakiriske Ekelöv. Efter föredraget njöt Sällskapets medlemmar en fantastisk buffé serverad på Finn Inn, Lund.


Fakirensällskapets årsmöte ägde rum den 30 mars 2019, sedvanlig tid och plats på Finn Inn i Lund, kl 12.00

Fakirensällskapets årsmöte ägde rum lördagen den 30 mars 2019. Sedvanlig tid kl 12 och plats var Finn Inn som det brukas. 

Fakirensällskapets höstmöte ägde rum den 20 oktober 2018, sedvanlig tid och plats på Finn Inn i Lund, kl 12.00

Hans Grevelius talar under temat Sex, Makt och Kapital - En Komperativ och medmänsklig studie

Fakirensällskapets årsmöte ägde rum lördagen den 3 mars 2018

Kl 12.00 

Sedvanliga årsmötes förhandlingar samt föredrag och Finn Inns berömda lunch buffé.

Föredrag: FALSTAFF. Om Fakirens ena förebild och annat roligt hos Shakespeare, Fil Dr Kiki Lindell, Lunds universitet  

Fakirensällskapets höstmöte ägde rum den 14 oktober 2017

Litteraturvetaren Daniel Möller, tillika styrelsemedlem i Sällskapet,aktuell med bl a boken "En lundensisk litteraturhistoria" att skärskåda en särskild aspekt av den fakiriska författarverksamheten, nämligen "Fakiren som pekoralpastischör". Tveksamma rim och god efterföljande buffé utlovas.

Plats är som vanligt på Finn Inn och tiden är densamma som brukligt är kl 12.00 

Fakiren Sällskapets årsmöte ägde rum  den 1 april 2017

 

 Envar sin egen lundajurist 

– Om att läsa juridik i Lund på Fakirens tid 

 

 Efter en vacker fil kand-examen och en längre bildningsresa i Europa inskrevs Axel Wallengren hösten 1887 vid Lunds universitets juridiska fakultet. Det var ingen plats där han trivdes. ”Hovrätten är den mest fasansfulla av alla akademiska examina” skrev han till en vän. Samtidigt inspirerade dessa studier honom rimligen även till ett fakiriskt mästerstycke som rättsfallsparodin ”Splitter nytt juridiskt arkiv”. 

Om hur det var att läsa juridik i det sena 1800-talets Lund och om vilka mer eller mindre kufiska professorer Wallengren mötte inom fakulteten, därom berättar Elsa Trolle Önnerfors, docent och universitetslektor i rättshistoria. 

Dessförinna avhålles ett formellt (men icke alltför långt) årsmöte enligt sedvanlig dagordning (se detta dokuments andra sida). 

Slutligen kröns arrangemangen av Finn Inns legendariska lunchbuffé. Pris: 260 kr inklusive det av Sällskapet bekostade vinet samt kaffe. Det går som vanligt bra att medföra gäster. 

 

Anmälan om deltagande (bindande!) antingen via e-post till fredrik.tersmeden@legal.lu.se eller brev till Fredrik Tersmeden, Södra Esplanaden 18 C, 223 52 Lund, senast måndagen den 27 mars

Sveriges roligaste stad ligger i Lund skriver SDS inför att Humorfestivalen invigs idag den 31 augusti 2016  http://www.sydsvenskan.se/2016-08-30/sveriges-roligaste-stad-ligger-i-lund

Click tt

Fakirensällskapets höstmöte ägde rum den 29 oktober 2016 på Finn Inn i Lund kl 12.00

Årsmötet äger rum på sedvanlig plats nämligen Finn Inn i Lund kl 12.00

Styrelsemöte den 17 januari 2017

Click to add text, images, and other content

Vad är på gång?

Vi har nya saker på gång, vill  Du vara med!

Glädjefrid!

Årsmötet ägde rum den 12 mars 2016

Föredragshållare var Sällskapets medlem Lars Malm som kåserade om Sagornas värld med anknyning till Axel Wallengren/Falstaff fakir

Vi är på Facebook och blir mer synliga på sociala medier

Vi vill gärna få mer bild och -filmmaterial till vår hemsida, har ni tips och ide´r mottages dessa tacksamt. Facebook https://www.facebook.com/FredrikTersmeden

Fakirenssällskapets årsmöte ägde rum den 17 oktober 2015

Fakirensällskapets höstmöte äger rum lördagen den 17 oktober 2015

Tid kl 12.00

Plats Finn Inn Dag Hammarsköldsväg 2 i Lund 

Program Från Tomegapsgatan till Poet. Fakirensällskapets fd Ordförade Carlhåkan Larsén om sin nyspublicerade bok "Mannen med två huvud"

Boken sänds till medlemmar i december och kommer också att försäljas under årsmötet

Specialpris 150 kr denna dag,  senare säljs boken för 180 kr 

VÄLKOMNA! 

VÄLKOM

till

FAKIREN- SÄLLSKAPETS 

HÖSTMÖTE 2015! 

Detta äger rum på Finn Inn (Dag Hammarskjölds väg 2) 

lördagen den 17 oktober kl 12.00

”Från Tomegapsgatan till Tibet” 

- Axel Wallengren synar världsutvecklingen.

Sällskapets förre ordförande Carlhåkan Larsén refl ekterar 

och kåserar utifrån sitt nu fullbordade arbete med boken En 

man med två huvuden - den första fullskaliga biografi n över 

Axel Wallengren. 

I samband med mötet kommer medlemmarna redan nu 

att kunna erhålla ovannämnda bok, vilken tillika utgör 

sällskapets årsskrift för 2015. Nota bene: detta förutsatt att 

man har betalat sin avgift för i år (kommer att vara möjligt att 

göra även på plats, kontant).

För medlemmar som önskar förvärva ytterligare exemplar 

av detta oumbärliga praktverk kommer sådana att i samband med mötet fi nnas att köpa till det 

särskilt rabatterade priset 150 kr (Obs - endast denna dag! Sällskapets pris kommer därefter 

att vara 180 kr; i handeln kommer boken troligen att kosta över 200).

Därefter serveras Finn Inns legendariska lunchbuffé. Pris: 260 kr inklusive det av Sällskapet 

bekostade vinet samt kaffe.

Anmälan om deltagande antingen via e-post till fredrik.tersmeden@legal.lu.se eller brevledes 

till Fredrik Tersmeden, Södra Esplanaden 18 C, 223 52 Lund, senast den 12 oktober.

Medför (och anmäl) gärna gäster - det är ett trevligt sätt att introducera fl er till vårt sällskap!

HUR FÅR MAN BOKEN OM MAN INTE KAN KOMMA PÅ HÖSTMÖTET?

Genom samarbete med Föreningen Gamla Lund (som är medutgivare av årsboken tillsammans med Histo-
riska Media) kommer även Fakirensällskapets medlemmar att fr o m vecka 43 och till november månads 

utgång kunna avhämta sina medlemsexemplar på Gamla Lunds kansli (Kattesund 6A; för öppettider, se http://

www.gamlalund.se/). De återstående böcker som inte avhämtats på höstmötet eller hos Gamla Lund kommer 
Fakirensällskapets nypublicerade utgåva 2015
Mannen med två huvud av Fakirensällskapets fd Ordförande Carlhåkan Larsén

Sällskapets medlemmar får boken som gåva. Den finns också till försäljning  under årsmötet den 17 oktober till specialpris 150 kr, annars är priset 180 kr.

title

Click to add text, images, and other content

Nästa styrelsemöte

Nästa Styrelsemöte ägde rum den 17 maj 2016

Stadsvandringar i Lund En fyra Skåne

Följande datum ägde  stadsvandringarna i Lund rum 2015

14 juni, 19 juli och 23 augusti 2015

Stadsvandringarna går till platser i Lund med anknytning till författarna Falstaff, fakir, Frank Heller, Frans G Bengtsson och Hjalmar Gulberg. Vandringen startar från Grand Hotells foajé kl 14.00. Biljetter kan förköpas på Turistbyrån samt i mån av plats direkt på Grand Hotell inför respektive vandringBiljettpris per vandring är 80 kr. Vandringen avslutas med eftersits På Grand Hotell.

Årsmötet ägde rum den 11 april 2015
Föredragshållare var Per Karsten som pratade om Peder Winstrup. Passande nog var det just en artikel i SDS samma dag den 11 april om fynden vid undersökningen av mumien Peder Wistrup
Fakirensällskapets senaste publikation

Lund just då! – Om en parodisk Lundaguide från 1890 (utgiven i samarbete med Gamla Lund 2014; 160 sidor) 150 kr (icke medlemmar 200 kr)

Utskickad som julgåva 2014 till medlemmar 

Fredrik Tersmeden ny ordförande för Fakirensällskapet 2014

Tidigare föredrag på års -och höstmötena
 
Fakirensällskapets höstmöte ägde rum den 18 oktober 2014 kl 12 på Finn Inn i Lund

"Att mura fritt är stort, att mura rätt är större" - Om Lunds stadsbild och dess utveckling på Fakirens tid. 

Föredraget på höstmötet var med Björn Magnusson Staaf, Docent i arkeologi, lektor i museologi, tidigare stadsantikvarie i Lund och en stor Fakirenälskare Han är också medförfattare till Fakirensällskapets årsskrift.

Årsmötet ägde rum lördagen den 8 mars 2014

Sedvanlig tid och plats, nämligen kl 12.00 på Finn Inn, Lund. Huvudtematvar "På Fakirens tid blev det roligare, och på den vägen är det." Fredrik Tersmeden berättade om Falstaff, fakirs insatser för karnevalerna på 1800-talet och 2014 års karnevalsgeneral Fanny Ramel skådade in i framtiden Futuralkarnevelen. Gosskören underhöll med sånger.

 

 

Carlhåkan Larsén avtackades som ordförande för Sällskapet efter 10 år

På årsmötet den 8 mars meddelade Carlhåkan Larsén att han avgår efter 10 år som ordförande för Sällskapet, men han sitter kvar i styrelsen ett år till. Sällskapet uttryckte sin uppskattning för vad Carlhåkan tillfört Sällskapet.

Ny skrift om Falstaff, fakir

I december 2012 skickade inte ut något exemplar av Fakirenstudier till medlemmarna. Istället som tidigare meddelats har en ny skrift, jubileumsutgåva från Fakirensällskapet sett dagens ljus, nämligen Enhvar sin egen Falstaff, fakir. Denna har sänts till medlemmar i Sällskapet i samband med kallelse till årsmötet den 16 mars 2013.

Annat som var på gång under hösten 2013

Fakirensällskapets nästa punkt under hösten är ett program i författarmatinéserien ”Sällskapsliv” i Ordenshuset Brofästet (på Skansen, Stockholm) den 27 oktober kl 15. Carlhåkan Larsén och Fredrik Tersmeden berättar om Wallengren och Fakiren samt framför sketcher och monologer ur det fakiriska författarskapet. Medlemmar i 08-regionen uppmärksammas särskilt å denna punkt!


Du har väl inte missat vårt samarbetserbjudande ”VAR MED I 4 - BETALA FÖR 3”? För facila 450 kr (eller 600 kr för samtliga i en familj med samma postadress) kan man numera på en och samma gång vara medlem i Fakirensällskapet, Fritiof Nilsson Piraten-sällskapet, Frans G Bengtsson-sällskapet och Frank Heller-sällskapet. Denna avgift sätts in på ett särskilt bankgirokonto, 167-3508. Har Du redan erlagt avgift i år till ett, två eller tre av de fyra sällskapen, blir avgiften - under innevarande introduktionsår
- respektive 375 kr (525 kr), 250 kr (350 kr) eller 125 kr (175 kr) beroende på hur många sällskap Du redan är med i. Viktigt i sådana fall är förstås att det anges vilket eller vilka sällskap, som redan lyckliggjorts med avgift! Glöm inte heller att ange Ditt namn, adress, emailadress och gärna även telefonnummer.

Jeder Sein Eigener Professor oder Alles Menschliche Wissen

Tack vare Hans Gustaf Hanssons initiativ och den moderna
digitaliseringsteknikens mirakler har vi nu nöjet att presentera Jeder sein eigener
Professor
som utgåva nummer 1 i Fakirenstudiers digitala supplement!

Ta också del av Fredrik Tersmedens förord till Jeder Sein eigener Professor

 

 

Fakirensällskapet på Lunds Humorfestival 2012

Detta är en dålig teater – en fakirisk föreställning

Fre 31, aug 2012| 17.30 (Ca. 50 min) |

Glädjefrids minivarietésällskap

Den lundabaserade författaren ”Falstaff, fakir” (pseudonym för Axel Wallengren, 1865-96) har gjort sig känd som en banbrytande humorist och skapade på sin tid en helt ny humorskola med stilgrepp som absurda vändningar, vilda ordlekar och bitsk stilparodi.  Till Lunds humorfestival ger nybildade gruppen Glädjefrids minivarietésällskap med bland andra Fredrik Tersmeden (Fakirensällskapet) och Anders Andersson (Varanteatern) sig i kast med att omarbeta hans litterära alster till en aldrig tidigare skådad scenisk föreställning. Vid pianot: Sven Bjerstedt.

Pris: 100 kr. Med humorpass: 50 kr.

Fakirensällskapets årsmöte 2016

Äger rum på sedvanlig plats Finn Inn Lund  den 12 mars 2016 kl 12 med sedvanligt föredrag och efterföljande buffe

title

Click to add text, images, and other content

title

Click to add text, images, and other content

title

Click to add text, images, and other content

title

Click to add text, images, and other content

title

Click to add text, images, and other content

title

Click to add text, images, and other content

Members Area

Newest Members